Konsultacje:

Wtorek         10.30 – 12.00

Piątek          12.15 – 13.45

Podstawy Telekomunikacji – laboratorium      Grupa L3      Grupa L4      Instrukcja do ćwiczenia 3

Obiektowe Programowanie aplikacji       Warunki zaliczenia            Wyniki 14.06.2017

Zaliczenie wykładu środa 14.06.2017 godz. 11.30 sala WE - 109

Instrukcje do PS     Program szczegółowy wykładu    Program szczegółowy PS

Wykład 1      Wykład 2      Wykład 3      Wykład 4      Wykład 5      Wykład 6      Wykład 7      Wykład 8         Wykład 9      Wykład 10    Wykład 11    Wykład 12

Kodowanie i transmisja sygnałów           Warunki zaliczenia PS       Instrukcja     Kody blokowe         Przykład       Wyniki

Eksploatacja urządzeń elektronicznych            Wykłady       Tematy referatów   Wyniki 02.06.1017                   Wyniki 09.06.1017

Telematyka medyczna          Harmonogram ćwiczeń

Sieci i aplikacje TCP/IP         Instrukcje     Plik FTP