Konsultacje:

Wtorek       10.00 – 13.00      WE – 329

Niedziela    10.15 – 12.30      WE – 329 (studia niestacjonarne)

Sieci bezprzewodowe – wykład

Wykład 1    Wykład 2   

Modern Wireless Network Technologies

Presentation 10.10.2018       Presentation 17.10.2018