Konsultacje:

Wtorek         10.30 – 12.00

Piątek          12.15 – 13.45

Podstawy Telekomunikacji – laboratorium      Grupa L3      Grupa L4      Instrukcja do ćwiczenia 3

Obiektowe Programowanie aplikacji       Warunki zaliczenia

Instrukcje do PS     Program szczegółowy wykładu    Program szczegółowy PS

Wykład 1      Wykład 2      Wykład 3      Wykład 4      Wykład 5      Wykład 6      Wykład 7      Wykład 8         Wykład 9     

Kodowanie i transmisja sygnałów           Warunki zaliczenia PS       Instrukcja     Kody blokowe         Przykład

Eksploatacja urządzeń elektronicznych            Wykłady       Tematy referatów

Telematyka medyczna           Harmonogram ćwiczeń

Sieci i aplikacje TCP/IP         Instrukcje