Konsultacje:

Wtorek 10.00 – 13.00   WE – 329

Sieci i systemy telekomunikacyjne – laboratorium

Harmonogram ćwiczeń

Materiały dodatkowe do ćwiczenia 4

Oceny 23.01.2018

L 2     L 3

Proszę osoby, które nie zaliczyły sprawdzianu o kontakt, w celu ustalenia terminu poprawy