Aplikacje Mobilne

Centrum Badawczo-Dydaktycznym Wydziału Elektrycznego przy ulicy Zwierzynieckiej 10, s. 32

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do pracowni:

  • Konfiguracja środowiska programistycznego Android Studio pdf file
  • Podstawowe narzędzia Android Software Development Kit (SDK) pdf file

Materiały dodatkowe:

  • Prezentacje z wykładu: 1 pdf file 2 pdf file 3 pdf file 4 pdf file 5 pdf file 6 pdf file
  • Projekty: 1 pdf file

Literatura:

  • Conder S., Darcey L.: „Android: programowanie aplikacji na urządzenia przenośne”, Helion, Gliwice, 2011.
  • Zapata Belén. C.: „Android Studio: podstawy: najlepsze IDE dla programistów platformy Android!”, Helion, Gliwice, 2016.
  • Griffiths D., Griffiths D.; „Android programowanie aplikacji” Helion, Gliwice, 2016.
  • dokumentacja SDK on-line: http://developer.android.com
  • strona internetowa Android.com: http://www.android.com