Aplikacje Mobilne

Centrum Badawczo-Dydaktycznym Wydziału Elektrycznego przy ulicy Zwierzynieckiej 10, s. 32

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do pracowni:

Materiały dodatkowe:

  • Prezentacje z wykładu

Literatura: