Aplikacje Mobilne
ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CDB-32

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Mikroprocesorowe w Zastosowaniach Przemysłowych i Sieciowych

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do pracowni:

 • Konfiguracja środowiska programistycznego Android Studio pdf file
 • Podstawowe narzędzia Android Software Development Kit (SDK) pdf file
 • Podstawy programowania dla systemu Android: podstawowe komponenty GUI - układy pdf file
 • Podstawy programowania dla systemu Android: podstawowe komponenty GUI - obsługa menu pdf file
 • Podstawy programowania dla systemu Android: Services, BroadcastReceivers, Notifications pdf file
 • Obsługa i wykorzystanie czujników dostępnych w urządzeniach pracujących pod kontrolą systemu Android pdf file
 • System obsługi multimediów pdf file
Projekty:

 • Pierwszy program pdf file
 • Intencje pdf file
 • Obiekt Bundle pdf file
 • Fragmenty pdf file
 • Menu pdf file
 • Powiadomienia pdf file
 • Usługi pdf file
 • Dialog pdf file
 • Akcelerometr pdf file

Materiały dodatkowe:

Literatura:

 • Conder S., Darcey L.: „Android: programowanie aplikacji na urządzenia przenośne”, Helion, Gliwice, 2011.
 • Zapata Belén. C.: „Android Studio: podstawy: najlepsze IDE dla programistów platformy Android!”, Helion, Gliwice, 2016.
 • Griffiths D., Griffiths D.; „Android programowanie aplikacji” Helion, Gliwice, 2016.
 • dokumentacja SDK on-line: http://developer.android.com
 • strona internetowa Android.com: http://www.android.com