Procesory DSP w Telekomunikacji

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, s. 316

Zajęcia:


Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Przetwarzanie Sygnałów

Podstawy Telekomunikacji

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Systemy Telekomutacji

Procesory DSP w Telekomunikacji

Podstawy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

Materiały dodatkowe:

 • Code Composer Studio Getting Started Guide pdf
 • TMS320C6713 DSK - Technical Reference pdf
 • TMS320C6000 CPU and Instruction Set Reference Guide pdf
 • TMS320C6000 Peripherals Reference Guide pdf
 • TMS320C6000 Programers Guide pdf
 • TMS320C6000 Assembly Language Tools User's Guide pdf
 • TLV320AIC23B Stereo Audio CODEC, 8 to 96kHz, With Integrated Headphone Amplifier pdf
 • TLC320AD535C Dual Channel Voice/Data Codec pdf
 • 16/20 bit single-ended analog input-output stereo audio codec pdf
 • TMS320 Cross-Platform Daughtercard Specification pdf
 • TMS320C6000 McBSP: I2S Interface pdf
 • www.ti.com