Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, s. 039

Zajęcia:


Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Przetwarzanie Sygnałów

Podstawy Telekomunikacji

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Systemy Telekomutacji

Procesory DSP w Telekomunikacji

Podstawy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

  • Badanie systemu zabezpieczeń i utrzymania ruchu centrali telekomunikacyjnej - 1 pdf file
  • Wykrywanie uszkodzeń linii abonenckiej pdf file
  • Analiza baz danych systemu utrzymania ruchu centrali telekomunikacyjnej - 1 pdf file
  • Badanie systemu zabezpieczeń i utrzymania ruchu centrali telekomunikacyjnej - 2 pdf file
  • Badanie testów rutynowych i diagnostycznych centrali telekomunikacyjnej pdf file
  • Analiza baz danych systemu utrzymania ruchu centrali telekomunikacyjnej - 2 pdf file

Materiały dodatkowe

  •  Instrukcja obsługi programu TERMAC pdf file
  •  Segmenty testu analogowej linii abonenckiej pdf file