Niezawodność i diagnostykaPolitechnikaPBBiałostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej


Przedmiot: Niezawodność i diagnostyka
wykład 10 godz., sem. II, EiT
studia niestacjonarne zaoczne II stopnia

Tematyka wykładów:


Literatura:


  1. Maksymiuk J.: Niezawodność maszyn i urządzeń elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
  2. Migdalski J. (red.): Inżynieria niezawodności Poradnik, Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz, ZETOM, Warszawa 1992.
  3. Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych, PWN, Warszawa 1990.
  4. PN-EN 61078: Techniki analizy niezawodności. Metoda schematów blokowych niezawodności oraz metody boolowskie.
  5. PN-IEC 60300-3-4: Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Przewodnik dotyczący specyfikowania wymagań niezawodnościowych.
  6. Szopa T.: Niezawodność i bezpieczeństwo, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2009.
  7. Grabski F., Jaźwiński J.: Metody bayesowskie w niezawodności i diagnostyce, Wydawnictwo WKŁ, 2001.

Materiały pomocnicze (format PDF):© Prawa autorskie do materiałów dydaktycznych dostępnych na tej stronie są własnością intelektualną pracowników KTiAE.Materiały te są udostępniane studentom nieodpłatnie i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.Ostatnia modyfikacja:06-01-2014