SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNEPolitechnikaBiałostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej


Przedmiot:  Systemy radiokomunikacyjne
laboratorium 30 godz.,
sem VI, EiT Aparatura elektroniczna, Telekomunikacja bezprzewodowa.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:


  1. Wprowadzenie, regulamin laboratorium, zagadnienia BHP – 2 godz.
  2. Systemy odbioru telewizji satelitarnej – 4 godz.
  3. Systemy telefonii bezprzewodowej – 4 godz.
  4. System bezprzewodowej transmisji danych w standardzie IEEE 802.11 (Wi-Fi) – 4 godz.
  5. System bezprzewodowej transmisji danych w standardzie IEEE 802.15.1 (Bluetooth) – 4 godz.
  6. Zakresy częstotliwości i widma sygnałów systemów radiokomunikacyjnych – 4 godz.
  7. Badanie parametrów radiotelefonu systemu CB radio – 4 godz.
  8. Zaliczenie końcowe – 4 godz.

Literatura:


    Polecane pozycje liteturowe podane są w instrukcjach do ćwiczeń laboratoryjnych.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (format PDF):
© Prawa autorskie do materiałów dydaktycznych dostępnych na tej stronie są własnością intelektualną pracowników KTiAE.Materiały te są udostępniane studentom nieodpłatnie i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.


Pliki pomocnicze do ćwiczeń nr 3 i 4:


Harmonogram ćwiczeń w laboratorium:Oceny:


wszystkie grupy laboratoryjne
Ostatnia modyfikacja: 17-03-2011