SYSTEMY RADIOKOMUNIKACYJNEPolitechnikaBiałostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej


Przedmiot:  Systemy radiokomunikacyjne
laboratorium 10 godz., sem. VI,
EiT studia inżynierskie zaoczne.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:


  1. Wprowadzenie, regulamin laboratorium, zagadnienia BHP – 1 godz.
  2. Systemy odbioru telewizji satelitarnej – 2 godz.
  3. Systemy telefonii bezprzewodowej – 2 godz.
  4. System bezprzewodowej transmisji danych w standardzie IEEE 802.11 (Wi-Fi) – 2 godz.
  5. System bezprzewodowej transmisji danych w standardzie IEEE 802.15.1 (Bluetooth) – 2 godz.
  6. Zaliczenie końcowe – 1 godz.

Literatura:


    Polecane pozycje liteturowe podane są w instrukcjach do ćwiczeń laboratoryjnych.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (format PDF):
© Prawa autorskie do materiałów dydaktycznych dostępnych na tej stronie są własnością intelektualną pracowników KTiAE.Materiały te są udostępniane studentom nieodpłatnie i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.


Pliki pomocnicze do ćwiczeń nr 3 i 4:


Harmonogram ćwiczeń w laboratorium dla grupy 2L:Nr zespołu ćwiczącego w obrębie grupy laboratoryjnejZjazd IIZjazd IVZjazd VIZjazd VIIIZjazd X
Ićwiczenie
nr 1
ćwiczenie
nr 2
ćwiczenie
nr 3
ćwiczenie
nr 4
zaliczenie
IIćwiczenie
nr 2
ćwiczenie
nr 3
ćwiczenie
nr 4
ćwiczenie
nr 1
zaliczenie
IIIćwiczenie
nr 3
ćwiczenie
nr 4
ćwiczenie
nr 1
ćwiczenie
nr 2
zaliczenie


Oceny:


grupa 2L
Ostatnia modyfikacja: 25-03-2011