TECHNIKA TELEWIZYJNAPolitechnikaBiałostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej


Przedmiot:  Technika telewizyjna
wykład 15 godz., laboratorium 15 godz.,
sem VI, EiT Aparatura elektroniczna, Telekomunikacja bezprzewodowa

Tematyka wykładów:


 1. Definicja, zakres i podział telewizji. Podstawowe procesy realizowane w torze telewizyjnym. Promieniowanie proste i złożone, rozkłady energetyczne promieniowań różnych źródeł światła. Elementy fotometrii i kolorymetrii. Idea trójchromatycznego opisu światła, składowe i współrzędne trójchromatyczne. Reprezentacja barw na płaszczyźnie, barwy fikcyjne i prosta alychne. Układy kolorymetryczne stosowane w praktyce, określenie barwy światła za pomocą temperatury barwowej – 2 godz.
 2. Elementy psychofizjologii wzroku, percepcja różnic między światłami, percepcja małych obiektów barwnych, kontrast luminancji i kontrast barw, ostrość widzenia. Wrażenie realności a kształt i rozmiary obrazu, formaty obrazu, odtwarzanie szczegółów i ruchu w obrazie, gama odtwarzanych świateł. Zasady przekazu informacji o świetle w torze telewizyjnym, układy kolorymetryczne syntezy, transmisji i analizy obrazu – 2 godz.
 3. Procesy analizy telewizyjnej. Podstawowe właściwości i parametry elektrooptyczne WPA. Scalone analizatory obrazu (CCD, CMOS) – zasady przetwarzania, akumulacji i odczytu. Filtr antyaliasingowy (PFO). Barwne przetworniki analizujące – kamery jedno- i wieloprzetwornikowe, różne rozwiązania filtru Bayera (DFO) – 4 godz.
 4. Podstawowe procesy syntezy telewizyjnej. Kineskopy monochromatyczne i barwne maskowe – ogólna koncepcja rozwiązania, podstawowe podzespoły i parametry. Ekrany wizyjne o wyświetlaniu pasywnym: LCD (TN, STN, MVA, IPS). Ekrany wizyjne o wyświetlaniu aktywnym: ekrany fluorescencyjne (VF, FED, SED) i plazmowe, ekrany elektroluminescencyjne (EL, LED, OLED, PLED, laserowe), ogólna budowa i zasada działania poszczególnych rozwiązań. Projektory wizyjne: CRT, LCD, DLP, LCOS; zasady projekcji obrazu – 6 godz.
 5. Właściwości sygnału obrazu w dziedzinie czasu i częstotliwości, sygnały obrazu barw podstawowych, sygnały pomocnicze i inne przekazywane podczas transmisji telewizyjnej. Zasady formowania całkowitego sygnału wizyjnego i sygnału chrominancji. Parametry sygnału telewizyjnego wybranych standardów telewizji programowej – 1 godz.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:


 1. Wprowadzenie, regulamin laboratorium, zagadnienia BHP – 1 godz.
 2. Badanie struktury widmowej telewizyjnych sygnałów transmisyjnych, cz. I: Sygnały lokalnych stacji telewizji naziemnej – 2 godz.
 3. Badanie struktury widmowej telewizyjnych sygnałów transmisyjnych, cz. II: Sygnały różnych standardów z generatora – 2 godz.
 4. Badanie postaci czasowych i wzajemnych przesunięć fazowych sygnałów składowych CSWtvc oraz sygnałów towarzyszących, cz. I: Identyfikacja sygnałów i pomiar ich parametrów czasowych – 2 godz.
 5. Badanie postaci czasowych i wzajemnych przesunięć fazowych sygnałów składowych CSWtvc oraz sygnałów towarzyszących, cz. II: Zależność przebiegu czasowego sygnału obrazu od treści obrazu – 3 godz.
 6. Badanie sygnałów w bloku wizji i synchronizacji odbiornika telewizji kolorowej PAL – 3 godz.
 7. Zaliczenie końcowe – 2 godz.

Literatura:


 1. Adam Fiok: Telewizja – Podstawy ogólne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1991;
 2. Marek Rusin: Wizyjne przetworniki optoelektroniczne, WKiŁ, Warszawa 1990;
 3. Marek Rusin: Systemy transmisji, WKiŁ, Warszawa 1990;
 4. Bolesław Urbański: Odbiorniki telewizyjne PAL, WKiŁ, Warszawa 1998.
 5. Alina Karwowska–Lamparska: Telewizyjne systemy cyfrowe, WKiŁ, Warszawa 1993;
 6. Otto Limann, Horst Pelka: Telewizja – Poradnik, WKiŁ, Warszawa 1993;
 7. K.F. Ibrahim: Odbiorniki telewizyjne, Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, Warszawa 1994;
 8. Jerry Whitaker, Blair K. Benson: Standard handbook of video and television engineering, McGraw Hill 2003.
 9. Eugene Trungle: Newnes Guide to Television and Video Technology, Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, 2001.
 10. Witryny internetowe.

Materiały pomocnicze (format PDF):


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (format PDF):
© Prawa autorskie do materiałów dydaktycznych dostępnych na tej stronie są własnością intelektualną pracowników KTiAE.Materiały te są udostępniane studentom nieodpłatnie i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.


Harmonogram ćwiczeń w laboratorium:Zajęcia nrgrupa L1
środa 14:15
zespoły:  I – II – III
grupa xxx
– hh:mm
zespoły:  I – II – III
grupa xxx
– hh:mm
zespoły:  I – II – III
1(29 II) zw
2(14 III) ćwicz. nr:  1 – 3 – 4
3() ćwicz. nr:  3 – 4 – 1
4() ćwicz. nr:  4 – 1 – 3
5() ćwicz. nr:  2 – 5 – zz
6() ćwicz. nr:  5 – zz – 2
7() ćwicz. nr:  zz – 2 – 5
zw - zajęcia wstępne,  zz - zajęcia zaliczające
UWAGA: we środę 11 IV 2012 na PB jest poniedziałek.

Oceny:


wszystkie grupy laboratoryjne


Różności:

Ostatnia modyfikacja: 28-02-2012