TECHNIKA TELEWIZYJNAPolitechnikaBiałostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej


Przedmiot:  Technika telewizyjna
wykład 15 godz., laboratorium 15 godz.,
sem VI, EiT Aparatura elektroniczna, Telekomunikacja bezprzewodowa

Materiały pomocnicze i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych w formacie PDF:


Wprowadź hasło:


Ostatnia modyfikacja: 28-02-2012