TECHNIKA WYSOKICH NAPIĘĆPolitechnikaPBBiałostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej


Przedmiot: Technika wysokich napięć
wykład 30 godz., laboratorium 30 godz., sem. IV, ED,
kod: E 04044.

Tematyka wykładów:


 1. Wiadomości podstawowe. Przedmiot i zakres techniki wysokonapięciowej. Podstawowe zagadnienia normalizacji. Charakterystyka materiałów elektrotechnicznych. – 1 godz.
 2. Wytrzymałość materiałów i układów izolacyjnych. Wyładowanie elektryczne i wytrzymałość dielektryków gazowych. Dielektryki ciekłe i stałe. – 6 godz.
 3. Degradacja właściwości izolacji. Izolacja kombinowana. Projektowanie złożonych układów izolacyjnych. – 3 godz.
 4. Konstrukcje wysokonapięciowych układów izolacyjnych. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka. Izolacja zewnętrzna i wewnętrzna urządzeń elektroenergetycznych. – 4 godz.
 5. Przepięcie. Charakterystyka przepięć. Zjawiska falowe w liniach długich. Przepięcie atmosferyczne i wewnętrzne. – 4 godz.
 6. Ochrona przepięciowa i odgromowa. Zasady ochrony odgromowej. Ograniczniki przepięć. Ochrona linii i stacji. Eliminacja zakłóceń elektromagnetycznych. – 6 godz.
 7. Wysokonapięciowa technika probiercza. Urządzenia probiercze. Zasilacze napięć stałych. Generatory udarów napięciowych i prądowych. Aparatura pomiarowa. Badania eksploatacyjne i laboratoryjne. Bezpieczeństwo podczas badań wysokonapięciowych. – 6 godz.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:


 1. Badanie rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów (ćw. nr 1) - 4 godz.
 2. Badanie wytrzymałości elektrycznej powietrza w różnych konfiguracjach elektrod:
  a) przy napięciu przemiennym 50 Hz,  b) przy napięciu stałym (ćw. nr 2) - 4 godz.
 3. Metody pomiaru wysokiego napięcia (ćw. nr 3) - 4 godz.
 4. Badanie generatorów udarowych (ćw. nr 4) - 4 godz.
 5. Badanie wytrzymałości udarowej powietrza (ćw. nr 5) - 4 godz.
 6. Badanie izolacji papierowo-olejowej (ćw. nr 6) - 4 godz.

Literatura:


 1. Krawczyński L., Lidmanowski W., Roguski Z., Stańczak B.: Laboratorium wysokich napięć, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1984.
 2. Gacek Zbigniew, Kiś Wiktor: Technika wysokich napięć – ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1998.
 3. Fleszyński J., Lisiecki J., Pohl Z.: Miernictwo wysokonapięciowe i laboratorium wysokich napięć, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990.
 4. Wodziński Jerzy: Wysokonapięciowa technika probiercza i pomiarowa, Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, Łódź 1978.
 5. Wodziński Jerzy: Wysokonapięciowa technika prób i pomiarów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 6. Praca zbiorowa pod redakcją Kosztaluka Romualda: Technika Badań Wysokonapięciowych, WNT, Warszawa 1985.
 7. Praca zbiorowa pod redakcją Juchniewicza Jarosława i Lisieckiego Jerzego: Wysokonapięciowe Układy Izolacyjne, Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1980.
 8. Pohl Z.: Izolatory elektroenergetyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 9. Gacek Zbigniew: Wysokonapięciowa technika izolacyjna, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
 10. Gacek Zbigniew: Technika wysokich napięć. Izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce. Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa, Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1994.
 11. Flisowski Zdobysław: Technika wysokich napięć, WNT, Warszawa 1992.
 12. Niebrzydowski J.: Sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 1999.
 13. Lidmanowski W.: Technika wysokich napięć cz. I i II, Skrypt, Warszawa 1965.
 14. Szpor Stanisław: Wytrzymałość elektryczna i technika izolacyjna, WNT, Warszawa 1959.
 15. Szpor S. i inni: Technika wysokich napięć, WNT, Warszawa 1967.
 16. Babikow M.A. i inni: Technika wysokich napięć, WNT, Warszawa 1967.
 17. Praca zbiorowa pod redakcją Mościckiej-Grzesiak H.: Inżynieria wysokich napięć w elektroenergetyce. Tom 1 i 2. 1999, 2000.
 18. Celiński Z.: Materiałoznawstwo elektrotechniczne. Politechnika Warszawska 1998.
 19. Szpor St., Dzierżek H., Winiarski W.: Technika wysokich napięć. WNT Warszawa 1978.

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (format PDF):© Prawa autorskie do materiałów dydaktycznych dostępnych na tej stronie są własnością intelektualną pracowników KTiAE.Materiały te są udostępniane studentom nieodpłatnie i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.

Regulamin porządkowy laboratorium TWN (format PDF):Informacje bieżące:

Ostatnia modyfikacja: 06-03-2009