dr inż. Grażyna Gilewska

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, p. 338, tel. (85) 746-93-57

e-mail: g.gilewska@pb.edu.pl

Konsultacje:

Wtorek: 10:15 - 12:30 p. WE-338

Czwartek: 10:00 - 11:30 p. WE-338

Sobota: 13:30 - 15:00 p. WE-338 (w czasie zjazdów studiów zaocznych)


Przedmioty semestr zimowy:


Przedmioty semestr letni:

Dyplomanci:

Wymagania do pracy dyplomowej

Przykłady pytań