dr inż. Grażyna Gilewska

ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, p. 338, tel. (85) 746-93-57

e-mail: g.gilewska@pb.edu.pl

Konsultacje:

Wtorek:   12:00 - 13:30    p. WE-338

Środa: 10:00 - 12:00 p. WE-338 (w nieparzyste tygodnie) 12:00 - 13:00 p. WE-338

Sobota: 11:30 - 13:00 p. WE-338 (co drugi zjazd studiów zaocznych) 13:00 - 14:00 p. WE-338 (w czasie zjazdów studiów zaocznych)


Przedmioty semestr letni:


Przedmioty semestr zimowy:

Dyplomanci:

Wymagania do pracy dyplomowej

Pytania na egzaminy dyplomowe