Elektroniczna aparatura medyczna


Wykłady:

 1. Klasyfikacja
 2. Elektrokardiografia
 3. EEG
 4. Fotometria, systemy hematologiczne
 5. Pomiary stężeń
 6. Zakłócenia --- > Karta wzmacniacza biologicznego AD210
 7. Pole magnetyczne
 8. Bezpieczeństwo
 9. EMG
 10. Aparatura audiometryczna
 11. Pomiar ciśnienia krwi
 12. Termografia
 13. Metody optyczne

 14. Techniki laserowe w medycynie
 15. Akceleratory biomedyczne
 16. FPGA

Wykiki egzaminu: --- > Oceny

Laboratorium: --- > Harmonogram zajęć

 1. Ćwiczenie 1 - nowe

 2. Ćwiczenie 2 - nowe

 3. Ćwiczenie 3 - nowe

 4. Ćwiczenie 4 - nowe