Informatyzacja przedsiębiorstw - Studia Niestacjonarne

Materiały:

 1. Wstęp -- > Ustawa o dostepie do informacji publicznej
 2. Wrota Polski

  Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

  Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007 - 2010

  Strategia rozwoju spoleczenstwa informacyjnego do roku 2013

  Adresy urzędów

 3. Ewolucja
 4. Techniczne przygotowanie produkcji
 5. Proces produkcyjny
 6. Zarzadzanie projektami
 7. Analiza zarzadzania zaopatrzenia -- > Analiza konkurencji -- > Analiza obszarów sprzedaży
 8. Przykład
 9. Kryteria wyboru -- > Opory -- > Metodyka wdrozenia
 10. Systemy ekspertowe -- > Certyfikaty -- > Co to jest USOS
 11. Powtórzenie -- > Pytania