Informatyzacja przedsięorstw - wykład (studia niestacjonarne)


Materiały:

  1. Ewolucja systemów MRP / ERP
  2. Techniczne przygotowanie produkcji, Proces produkcyjny
  3. Zarządzanie projektami --- > Termin zadania do 15 grudnia 2018 < --- Wykresy Gantt'a do strony 46 wykładu
  4. Analiza zarządzania zaopatrzeniem -- Analiza ABC -- Polecenia do zadania -- Analiza ABC 2 -- Polecenia do zadania drugiego
  5. Systemy ekspertowe
  6. Controlling
  7. Logistyka
  8. Kryteria wyboru

Zestaw pytań zaliczeniowych