Informatyzacja przedsiębiorstw - wykład


Materiały:

Wstępne oceny
  1. Wstęp
  2. Ewolucja
  3. Techniczne przygotowanie produkcji
  4. Proces produkcyjny --- > Zadanie realizowane 16 października 2017
  5. Zarządzanie projektami --- > Termin zadania do 6 listopada 2017 < --- Wykresy Gantt'a do strony 40 wykładu
  6. Analiza zarządzania zaopatrzeniem --- > Analiza ABC - 30 października 2017 < --- Polecenia do zadania
  7. Systemy ekspertowe
  8. Controlling
  9. Logistyka
  10. Kryteria wyboru, Metodyka wdrożenia

Zestaw pytań zaliczeniowych + lista

Etapy oceniania