Informatyzacja przedsiębiorstw - wykład

Materiały:

Wstępne oceny

  1. Wstęp
  2. Ewolucja
  3. Techniczne przygotowanie produkcji
  4. Proces produkcyjny
  5. Zarządzanie projektami
  6. Analiza zarządzania zaopatrzeniem
  7. Systemy ekspertowe
  8. Controlling
  9. Logistyka
  10. Kryteria wyboru, Metodyka wdrożenia