Informatyzacja przedsiębiorstw - wykład


Materiały:

  1. Wstęp
  2. Ewolucja
  3. Techniczne przygotowanie produkcji
  4. Proces produkcyjny
  5. Zarządzanie projektami --- > Zadanie (termin do 14 listopada 2018) < --- Wykresy Gantt'a do strony 43 wykładu
  6. Analiza zarządzania zaopatrzeniem --- > Analiza ABC < --- Polecenia do zadania
  7. Systemy ekspertowe
  8. Controlling
  9. Logistyka
  10. Kryteria wyboru, Metodyka wdrożenia

Zestaw pytań zaliczeniowych