Komputerowe wspomaganie medycznej diagnostyki obrazowej


Wykłady:

 1. Wprowadzenie
 2. Wstęp
 3. Filtracja
 4. Filtracja nieliniowe
 5. Morfologiczne
 6. Morfologiczne zastosowanie
 7. Przykłady obiektów po szkieletyzacji
 8. Rozpoznawanie obiektów
 9. Metody rozpoznawania cd.
 10. Algorytm rozpoznawania obiektów
 11. Przyklady rozpoznawania odcisków
 12. Przyklady rozpoznawania twarzy
 13. Przyklady rozpoznawania - promieniowanie
 14. Przyklady wspomagania - zdjęcia RTG
 15. Przykłady CT --- Przyklady MRI PET
 16. Systemy wspomagania medycznej diagnostyki obrazowej
 17. Zastosowanie systemów wizyjnych
 18. Kompresja obrazów
 19. Filtracja w dziedzinie częstotliwości


Projekt:

Algorytm analizy --- > Do algorytmu

Obrazy do rozpoznawania:

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 Grupa 5 Grupa 6 - nowe Grupa 7

Do pomiarow:

Algorytm pomiarow

Materiały:

 1. Opis interfejsu --- > Program
 2. Filtracja obrazów --- > Obrazy
 3. Rozpoznawanie obrazów --- > Program do analizy --- > Obiekty