Technologie internetowe 1 - pracownia specjalistyczna


Materiały:

  1. Wstęp
  2. Tematy

  3. Wymagania ogólne do projektówPrzykłady:

  1. Tydzień 1 - formatowanie tekstu, tła, marginesów

  2. Tydzień 2 - wprowadzenie tabel, tworzenie menu

  3. Tydzień 3 - dołączenie grafiki, mapy odsyłaczy

  4. Tydzień 4 - formularze

  5. Tydzień 5 - logowanie

  6. Tydzień 6 - czas