Technologie internetowe 1 - pracownia specjalistyczna


Materiały:

  1. Wstęp
  2. Tematy

  3. Wymagania ogólne do projektówPrzykłady:

  1. Tydzień 2 - formatowanie tekstu, tła, marginesów

  2. Tydzień 3 - wprowadzenie tabel, tworzenie menu

  3. Tydzień 4 - dołączenie grafiki, mapy odsyłaczy

  4. Tydzień 5 - wprowadzenie skryptów, stylów, elementy formularzy

  5. Tydzień 6 - stosowanie zmiennych, operatorów, instrukcji warunkowych, logowania

  6. Tydzień 7 - wykorzystanie komunikatów, daty, czasu, zdarzeń