Strona główna Ogłoszenia Doktoranci BHP w polu EM
Techniki obliczeniowe Technika w. cz. Anteny Linki

Elektronika i Telekomunikacja - studia stacjonarne I stopnia


Elektronika i Telekomunikacja - studia stacjonarne II stopnia


Elektronika i Telekomunikacja - studia niestacjonarne II stopnia


Prace dyplomowe

Co powinna zawierać praca dyplomowa? (plik pdf).
Jak pisać pracę dyplomową.

Uprawnienia budowlane

Tekst aktualnego aktu prawnego dla osób zainteresowanych perspektywą zdobycia uprawnień budowlanych:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz.U. 2014 poz. 1278, jest tutaj (obowiązuje do 2019-02-13).

O obyczajności kandydatów do wykształcenia wyższego uwag jedenaście

 1. Wykształcenie z natury szlachetne jest. Noblesse oblige.
 2. O przystojność wypowiedzi swych każdy inżynier przyszły dbać winien, wulgaryzmy plebsowi zostawiając.
 3. Pulpitów i siedzisk niszczenie, "dowcipów" na nich wypisywanie, miejsc publicznych zanieczyszczanie - braku kultury to oznaki.
 4. W gmachu Uczelni nakrycia głów ichmościowie zdjąć raczą.
 5. Mówiąc "Dzień dobry" rąk w kieszeniach nie trzymać. Czapkę - jeśli z daszkiem - uprzejmie uchylić wypada.
 6. Egzamin chwilą szczególną jest. Ubiór na tę chwilę od kreacji w barze mlecznym stosownością odróżniać się powinien.
 7. Ściąganie oszustwem jest. Jakże oszustwem przechwalać się?
 8. Stopień lubo tytuł naukowy wykładowcy znać wypada i podczas rozmowy czy korespondecji stosownie go używać. A niedużo ich jest: magister, doktor, docent, profesor.
 9. E-mail do wykładowcy pisząc przedstawić się. Nie dziwić się, gdy na list rozpoczynany od "Witam", list bez podpisu lubo z podpisem "ziutek_98" odpowiedzi nie będzie. Poczytać w Sieci o uprzejmym listów pisaniu.
 10. Język ojców w poszanowaniu mieć. Ortograficznych błędów jak ognia unikać. Polskich znaków diakrytycznych, tudzież wielkich liter zaniechanie jako błędy traktować. O interpunkcję a gramatykę troszczyć się.
 11. Mobilne telefony a inne diabelskie grajki podczas zajęć mieć wyciszone.