Przetwarzanie Sygnałów
ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok, s. 316

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Mikroprocesorowe w Zastosowaniach Przemysłowych i Sieciowych

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

  • Synteza i analiza filtrów analogowych. pdf file
  • Próbkowanie sygnałów ciągłych. pdf file
  • Analiza widmowa sygnałów. Zastosowanie i właściwości szybkiego przekształcenia Fouriera. pdf file
  • Badanie charakterystyk czasowych i częstotliwościowych podstawowych typów filtrów cyfrowych. pdf file
  • Synteza i analiza cyfrowych filtrów NOI typu Butterwortha i Czebyszewa. pdf file
  • Badanie podstawowych charakterystyk i właściwości filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej. pdf file
  • Badanie filtrów cyfrowych o liniowych charakterystykach fazowych. pdf file

Materiały dodatkowe:

  • Tablica wielomianów transmitancji filtrów Butterwortha i Czebyszewa. pdf file
  • LTC1060 - Universal Dual Filter. pdf file
  • Projektowanie filtrów analogowych. pdf file