PB Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej  menu

Pracownicy Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

Pracownicy Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej - 2007
Od lewej: A. Holiczer, A. Wiktorko, K. Konopko, R. Markowska, A. Nikołajew, J. Kołłątaj, G. Kraszewski, W. Holiczer, J. Griszin, N. Litwińczuk, A. Sowa, M. Garbaruk, G. Czawka, A. Zankiewicz, J. Wiater, J. Surowski, A. Osowski, M. Sadowski, E. Olech, D. Jańczak, K. Aniserowicz, H. Kruk.

Pracownicy

dr hab. inż. Karol Aniserowiczkierownik Katedry, profesor nadzwyczajny
dr inż. Leszek Augustyniakadiunkt
prof. dr hab. inż. Giennadij Czawkaprofesor zwyczajny
dr inż. Marek Garbarukadiunkt
dr inż. Grażyna Gilewskaadiunkt
prof. dr hab. inż. Jerzy P. Griszynprofesor zwyczajny
dr inż. Andrzej Holiczeradiunkt
dr inż. Dariusz Jańczakadiunkt
dr inż. Krzysztof Konopkoadiunkt
mgr inż. Grzegorz Kraszewskistarszy specjalista
mgr Honorata Krukspecjalista d. s. administracyjnych
dr inż. Norbert Litwińczukadiunkt
dr hab. inż. Renata Markowskaadiunkt
dr inż. Adam Nikołajewadiunkt
inż. Artur Osowskistarszy technik
dr inż. Maciej Sadowskiadiunkt
dr hab. inż. Ewa Świerczadiunkt
dr inż. Jarosław Wiateradiunkt
inż. Adam Wiktorkostarszy specjalista
dr inż. Andrzej Zankiewiczadiunkt