Podstawy Telekomunikacji

ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CDB-32

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Administracja usługą typu Centrex pdf file
 • Sygnały deterministyczne i stochastyczne pdf file
 • Zarządzanie abonentami i konfigurowanie usług telekomunikacyjnych pdf file

Materiały dodatkowe:

 • Instrukcja obsługi programu TERMAC pdf file
 • Wprowadzenie do programu GNURadio pdf file
 • Prezentacje z wykładu dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji

Literatura:

 • S. Haykin: "Systemy telekomunikacyjne", WKŁ, Warszawa 2004.
 • W. Kabaciński, M. Żal: "Sieci telekomunikacyjne", WKŁ, Warszawa 2008
 • K. Wesołowski: "Systemy radiokomunikacji ruchomej", WKŁ, Warszawa 2006
 • A. Jajszczyk: "Wstęp do telekomutacji", WNT, Warszawa 2004.
 • http://gnuradio.org/