Podstawy Telekomunikacji

ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CDB-32

Zajęcia:


Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Przetwarzanie Sygnałów

Podstawy Telekomunikacji

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Systemy Telekomutacji

Procesory DSP w Telekomunikacji

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy mikroprocesorowe w zastosowaniach przemysłowych i sieciowych

Podstawy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Badanie parametrów pętli abonenckiej pdf file
 • Badanie charakterystyk częstotliwościowych telefonicznego kanału transmisyjnego pdf file
 • Badanie zarządzania abonentami i konfigurowania usług telekomunikacyjnych pdf file
 • Transmisja sygnałów w paśmie podstawowym pdf file
 • Cyfrowa transmisja pasmowa pdf file

Materiały dodatkowe:

 • Instrukcja obsługi programu TERMAC pdf file
 • Prezentacje z wykładu dla studentów Elektroniki i Telekomunikacji 1 pdf file 2 pdf file 3 pdf file 4 pdf file 5 pdf file 6 pdf file 7 pdf file 8 pdf file 9 pdf file 10 pdf file

Literatura:

 • S. Haykin: "Systemy telekomunikacyjne", WKŁ, Warszawa 2004.
 • W. Kabaciński, M. Żal: "Sieci telekomunikacyjne", WKŁ, Warszawa 2008
 • K. Wesołowski: "Systemy radiokomunikacji ruchomej", WKŁ, Warszawa 2006
 • A. Jajszczyk: "Wstęp do telekomutacji", WNT, Warszawa 2004.
 • http://gnuradio.org/