Systemy Mikroprocesorowe w Zastosowaniach Przemysłowych i Sieciowych
ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CDB-32

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Mikroprocesorowe w Zastosowaniach Przemysłowych i Sieciowych

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Środowisko Keil pdf file
 • Sygnały zegarowe; Obsługa GPIO i przetwornika ADC pdf file
 • Obsługa przerwań; Timery; Dalmierz ultradźwiękowy pdf file
 • Układy DMA; przetwornik cyfrowo-analogowy; transmisja szeregowa pdf file
 • Projekty przemysłowe i sieciowe pdf file

Materiały dodatkowe:

 • Wprowadzenie pdf file
 • Środowisko kompilacji skrośnej - Toolchain pdf file

Wyniki testu pdf file

Literatura:

 • Maciej Szumski - „Systemy Mikroprocesorowe w Sterowaniu. Część I. ARM Cortex-M3”, PLUM, 2016
 • Dokumentacja zestawu ZL29ARM: http://kamami.pl/dl/zl29arm.pdf
 • STM32F107VC Datasheet: http://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f107vc.pdf, 2015
 • RM0008: STM32F101xx, STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and STM32F107xx advanced ARM®-based 32-bit MCUs: http://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190.pdf, 2015
 • PM0075: STM32F10xxx Flash memory microcontrollers: http://www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190.pdf, 2012
 • PM0056: STM32F10xxx/20xxx/21xxx/L1xxxx Cortex-M3 programming manual: http://www.st.com/resource/en/programming_manual/cd00228163.pdf, 2013
 • STM32F105xx and STM32F107xx revision Z connectivity line device limitations: http://www.st.com/resource/en/errata_sheet/cd00238166.pdf, 2013
 • Krzysztof Paprocki, „Mikrokontrolery STM32 w praktyce”, BTC, 2011.
 • Marek Galewski, „STM 32 : aplikacje i ćwiczenia w języku C”, BTC, 2011.
 • William Hohl, „Asembler dla procesorów ARM : podręcznik programisty”, Helion, 2014.