Systemy Telekomutacji
ul. Zwierzyniecka 10, 15-351 Białystok, s. CDB-32

Zajęcia:


Aplikacje Mobilne

Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych

Eksploatacja Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

Podstawy Telekomunikacji

Przetwarzanie Sygnałów

Sieciowe Systemy Wbudowane

Systemy Mikroprocesorowe w Zastosowaniach Przemysłowych i Sieciowych

Systemy Telekomutacji

Linki:


Politechnika Białostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej

dr inż. Krzysztof Konopko

Materiały:


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Badanie struktury cyfrowego pola komutacyjnego centrali S12 pdf file
 • Badanie sygnalizacji w abonenckiej linii analogowej pdf file
 • Analiza systemu taryfikacji połączeń telefonicznych pdf file
 • Badanie struktury modułów kontrolno-sterujących centrali telefonicznej pdf file
 • Badanie charakterystyk telefonicznego kanału transmisyjnego pdf file
 • Administracja usługą typu Centrex pdf file
 • Badanie struktury modułów z połączeniami zewnętrznymi centrali telefonicznej pdf file
 • Analiza baz danych abonentów centrali telekomunikacyjnej pdf file
 • Pomiary natężenia ruch telekomunikacyjnego pdf file
 • Badanie ACE i zespołów obsługowych centrali telefonicznej pdf file
 • Badanie testów ręcznych, rutynowych i diagnostycznych centrali telefonicznej pdf file testy linii pdf file
 • Badanie podsystemu administracji wyborem kierunku pdf file

Materiały dodatkowe:

 • Instrukcja obsługi programu TERMAC pdf file
 • Prezentacje z wykładu

Literatura:

 • A. Jajszczyk: "Wstęp do telekomutacji", WNT, Warszawa 2004.