teleinfo.pb.edu.pl/urt

Materiały pomocnicze dla studentów (Documents for students)

 

dr inż. Maciej Sadowski

  pokój 308 (WE-308 room)

  e-mail: m.sadowski@pb.edu.pl

 

 

 

 

Radioelectronic Devices

(for Erasmus students)

  Lecture and Lab: Tuesday 17.40-20.55, WE-306/319

 

 

  Documents

  Schedule

 

Wireless Broasdcasting Systems

(for Erasmus students)

  Lecture/: Individual meets WE-306/319

 

 

  Documents

  Schedule

 

Radio and Television Devices

(for Erasmus students)

  Lecture/: Individual meets WE-306/319

 

 

  Documents

  Schedule

 

 

 

 

Ukady Radioelektroniczne

EiT V sem.

  Wykład: Czwartek godz. 16.00-17.35, WE-030

  Laboratorium: Wtorek godz. 10.15-14.00, WE-319

 

 

  Materiały pomocnicze

  Część 1

  Przyklady obliczeniowe

  Część 2

  Przyklady obliczeniowe URE2

  Część 3

  Część 4

  Część 5

 

  Grafik laboratorium

  Uwagi dotyczące przygtowania sprawozdania

  Lab 1

  Lab 2

  Lab 3

  Lab 4

  Lab 5

  Lab 6

 

Miernictwo elektroniczne

EiT V sem.

  Wykład: Wtorek godz. 16.00-17.35, aula III

 

 

  Materiały pomocnicze

  Wykład część 1

  Przykładowe karty aplikacyjne ADC

  Przykładowe karty aplikacyjne DAC

  Wykład część 2

 

Elektroniczna Aparatura pomiarowa

EiT II st sem.II

  Wykład: Czwartek godz. 9.15-12.00, WE-306, 6-10 tygodnie semestru

 

 

  Materiały pomocnicze

  W1

  W2

  W3

  W4

  W5

 

Narzędzia CAD

EiT II st sem.II

  Wykład: Czwartek godz. 9.15-12.00, WE-306, 6-10 tygodnie semestru

  Pracownia: Czwartek godz. 17.40-19.15, WE-101

 

 

  Materiały pomocnicze

  W1

  W2

  W3

  W4

  Instrukcja Arcadia - Start

  Instrukcja Arcadia - Sieci Telekomunikacyjne

  Prawo Telekomunuikacyjne

  Prawo Budowlane

  Instrukcja do pracowni

  Materiały dodatkowe do pracowni