teleinfo.pb.edu.pl/urt

Materiały pomocnicze dla studentów

 

dr inż. Maciej Sadowski

  Kontakt: osobisty - pokój 308, lub e-mail: m.sadowski@pb.edu.pl

 

 

 

 

Pracownia technologiczna

EiT TI s.VI

  Godziny zajęć:środa 10.15-12.00, 12.15-14.00, WE-303

 

 

  Materiały pomocnicze

  Układ 1

  Materiały pomocnicze - układ 1

  Układ 2

  Układ 3