TECHNIKA TELEWIZYJNAPolitechnikaBiałostocka

Wydział Elektryczny

Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej


Przedmiot:  Technika telewizyjna
wykład 10 godz., laboratorium 10 godz., sem. VI,
EiT studia inżynierskie zaoczne.Tematyka wykładów:


 1. Definicja, zakres i podział telewizji; podstawowe procesy realizowane w torze telewizyjnym; fotometryczne i kolorymetryczne opisy światła; reprezentacja barw na płaszczyźnie; barwy fikcyjne i prosta alychne; układy kolorymetryczne stosowane w praktyce, skala temperatury barwowej – 2 godz.
 2. Adaptacja, progowość i bezwładność wzroku, percepcja różnic między światłami, percepcja małych obiektów barwnych, kontrast luminancji i kontrast barw, ostrość widzenia; zasady przekazu informacji o świetle w torze telewizyjnym, układy kolorymetryczne syntezy, transmisji i analizy obrazu – 2 godz.
 3. Podstawowe procesy analizy telewizyjnej; podstawowe własności i parametry elektrooptyczne WPA; zasady przetwarzania i akumulacji w scalonych analizatorach obrazu; barwne przetworniki analizujące – ogólna koncepcja rozwiązania, realizacja 1- i 2-przetwornikowej trójchromatycznej analizy obrazu – 2 godz.
 4. Podstawowe procesy syntezy telewizyjnej; lampy kineskopowe – ogólna koncepcja rozwiązania, podstawowe podzespoły i parametry, sterowanie wyrzutni elektronowej, zespół odchylania; ekrany wizyjne – plazmowe, ciekłokrystaliczne; projektory wizyjne LCD i DMD – 3 godz.
 5. Właściwości sygnału obrazu w dziedzinie czasu i częstotliwości, sygnały obrazu barw podstawowych, sygnały pomocnicze i inne przekazywane podczas transmisji telewizyjnej; sygnał chrominancji w systemie PAL – 1 godz.

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych:


 1. Wprowadzenie, regulamin laboratorium, zagadnienia BHP – 1 godz.
 2. Badanie struktury widmowej telewizyjnych sygnałów transmisyjnych
  – Sygnały lokalnych stacji telewizji naziemnej – 3 godz.
 3. Badanie postaci czasowych sygnałów składowych CSWtvc oraz sygnałów towarzyszących
  – Identyfikacja sygnałów i pomiar ich parametrów czasowych – 3 godz.
 4. Badanie postaci czasowych sygnałów składowych CSWtvc oraz sygnałów towarzyszących
  – Zależność przebiegu czasowego sygnału obrazu od treści obrazu – 3 godz.

Literatura:


 1. Adam Fiok: Telewizja – Podstawy ogólne, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1991;
 2. Marek Rusin: Wizyjne przetworniki optoelektroniczne, WKiŁ, Warszawa 1990;
 3. Marek Rusin: Systemy transmisji, WKiŁ, Warszawa 1990;
 4. Bolesław Urbański: Odbiorniki telewizyjne PAL, WKiŁ, Warszawa 1998.
 5. Alina Karwowska–Lamparska: Telewizyjne systemy cyfrowe, WKiŁ, Warszawa 1993;
 6. Otto Limann, Horst Pelka: Telewizja – Poradnik, WKiŁ, Warszawa 1993;
 7. K.F. Ibrahim: Odbiorniki telewizyjne, Wydawnictwa Naukowo–Techniczne, Warszawa 1994;
 8. Czasopismo Audio–Video, wydawnictwo Migut Media SA, Warszawa.

Materiały pomocnicze (format PDF):


Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych (format PDF):


© Prawa autorskie do materiałów dydaktycznych dostępnych na tej stronie są własnością intelektualną pracowników KTiAE.Materiały te są udostępniane studentom nieodpłatnie i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek działalności komercyjnej.


Harmonogram ćwiczeń w laboratorium:Nr zespołu ćwiczącego w obrębie grupy laboratoryjnejZjazd IZjazd IIIZjazd VZjazd VIIZjazd IX
Izajęcia
wstępne
ćwiczenie
nr 1
ćwiczenie
nr 2
ćwiczenie
nr 3
zaliczenie
IIzajęcia
wstępne
ćwiczenie
nr 2
ćwiczenie
nr 3
ćwiczenie
nr 1
zaliczenie
IIIzajęcia
wstępne
ćwiczenie
nr 3
ćwiczenie
nr 1
ćwiczenie
nr 2
zaliczenie


Oceny:


wykład i laboratorium


Różności z zakresu techniki telewizyjnej:

Ostatnia modyfikacja: 09-03-2011