T W N

Instrukcje do ćwiczeń Wyniki wejściówek Konsultacje / Kontakt
Ogłoszenia / Informacje / Nowości


T W N
Instrukcje do ćwiczeń
T W N

1. Badanie rozkładu napięcia na łańcuchu izolatorów2. Badanie wytrzymałości elektrycznej powietrza w różnych konfiguracjach elektrod3. Metody pomiaru wysokich napięć4. Badanie generatorów udarowych5. Badanie wytrzymałości udarowej powietrza6. Badanie izolacji papierowo-olejowej


Regulamin porządkowy w laboratorium Techniki Wysokich Napięć z uwzględnieniem przepisów BHP
T W N
Ogłoszenia / Informacje / Nowości
T W N

Film z laboratorium TWN

WMV 5MB (320x240) DVD 74MB (720x526)
Zdjęcia wiszace w lab. TWN - wysoka rozdzielczość / format A3


Zdjęcia wykonane w laboratorium Techniki Wysokich NapięćT W N
Wyniki wejściówek
T W N


Grupa L1 (Wtorek godz. 08:15)
Grupa L2 (Wtorek godz. 08:15)
Grupa L3 (Wtorek godz. 12:15)
Grupa L4 (Wtorek godz. 12:15)
Grupa L5 (Sroda godz. 12:15)
Grupa L6 (Sroda godz. 12:15)
Grupa LZ1 (Sobota godz. 15:10)
Grupa LZ2 (Sobota godz. 13:30)
T W N
Kontakt
T W N

Strona prywatna dr inż. Jarosława Wiater

Tel. do laboratorium TWN (085) 7469979
E-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl

Konsultacje (lab. TWN):


Poniedziałek 9:00-12:00
Sobota 12:00-13:30 * w czasie zjazdów dla studentów zaocznych


2) Poprzez E-mail