Politechnika Białostocka
Bialystok Technical University
Logo Politechniki
Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej
Wydział Elektryczny, Białystok, ul. Wiejska 45D, Poland

Departament of Telecommunications and Electronic Equipment
Faculty of Electrical Engineering
dr inż. Jarosław Wiater
Adiunkt


PhD Jarosław Wiater
Research Assistant at the
Departament of Telecommunications and Electronic Equipment
of the
Bialystok Technical University

Kontakt
Contact

E-mail: jaroslawwiater@we.pb.edu.pl
Tel. / Phone : +48 857469979
Fax. : +48 857469400

Pokój / Office: WE-329 and TWN1 Grunwaldzka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne
Lectured subjects

Technika Wysokich Napięć


Pełnię funkcję opiekuna Laboratorium Wysokich Napięć
I'm High Voltage Laboratory chiefFilm z laboratorium Techniki Wysokich Napięć
Movie from High Voltage Laboratory
WMV 5MB (320x240) DVD 74MB (720x526)


Praca magisterska
Diploma Thesis

Sprzęt ochronny stosowany w eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w świetle wymagań krajów unii europejskiej
Safety equipment during electrical equipment use according the EU standards

Rozprawa doktroska
PhD Dissertation

Analiza zagrożenia piorunowego systemów stersowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych
Lightning hazard approximation of the control devices located in the electric power substation

Prace naukowo-badawcze
Research work activities

1. Udział w projekcie badawczym własnym grupowym W/WE/8/06 (trzeci wykonawca) finansowany przez Komitet Badań Naukowych nt.: Analiza oddziaływania piorunowych impulsów elektromagnetycznych na rozbudowane systemy kontrolno-pomiarowe.

Group grant titled: LEMP effects influence on the complex steering and measurement systems.
Granting body: State Committee For Scientific Research - Poland 2006

2. Udział w projekcie LEONARDO - cykl seminariów
Participation in the LEONARDO PROJECT - prelection series

Broszurka informacyjna / Information folder
Materiały o ATP EMTP / Presentation Context about the ATP EMTP program

3. Od 2007 roku jestem członkiem Polskiego Komuitetu Ochrony Odgromowej
Since 2007 I'm Polish Lightning Protection Committee member

Wszystkie moje publikacje związane są tematycznie z Kompatybilnością Elektromagnetyczną.
Można je podzielić na 17 grup tematycznych.

Grupy tematyczne:

1. Napięcia krokowe i dotykowe podczas wyładowań atmosferycznych - budynki publiczne
(nr publikacji: 1,3,12,43)
2. Model warystora w EMTP
(nr publikacji: 11,17,25,34)
3. Edukacja
(nr publikacji: 37,53,54)
4. EMTP - zagrożenie ze strony stacji SN podczas wyładowań atmosferycznych
(nr publikacji: 16,18,19,21,23)
5. Zbiorniki na paliwo - zagrożenie piorunowe
(nr publikacji: 55,56)
6. Stacja przekaznikowa GSM - pomiary i modelowanie wzrostu GPR w wyniku wyładowań atmosferycznych
(nr publikacji: 15,29)
7. Sieć LAN - przepięcia łączeniowe
(nr publikacji: 41,47,50)
8. Modelowanie stacji SN w EMTP
(nr publikacji: 40,44,46)
9. Stacja elektroenergetyczna WN - ograniczniki przepięć rozmieszczanie
(nr publikacji: 42,45,48,51)
10. Pomiary terenowe
(nr publikacji: 26,30,39)
11. Stacja elektroenergetyczna WN - przepięcia łączeniowe i w wyniku wyładowań atmosferycznych
(nr publikacji: 2,4,7,8,9,22,28,35)
12. Linie przesyłowe WN - przepięcia podczas wyładowań atmosferycznych
(nr publikacji: 13,32)
13. Stacja elektroenergetyczna WN - napięcia krokowe i dotykowe podczas wyładowań atmosferycznych
(nr publikacji: 24,27,31)
14. Stacja elektroenergetyczna WN - sterowanie potencjałem
(nr publikacji: 5,6,36)
15. Pomiary i modelowanie - stacja SN dla TVP Katowice
(nr publikacji: 38)
16. Analiza własności uziomów
(nr publikacji: 14,33)
17. Analiza zagrożenia piorunowego systemów sterowania i nadzoru stacji elektroenergetycznych - rozprawa doktorska
(nr publikacji: 49,52,57)

All my publications have got relationship with Electromagnetic Compatibility. They can be divided on 17 main research topics.
They all are interconnected.

Detail research topics:

1. Step and touch voltages during lightning - public buildings
(publication numbers: 1,3,12,43)
2. Metal Oxide Arrestor Model in EMTP
(publication numbers: 11,17,25,34)
3. Education
(publication numbers: 37,53,54)
4. EMTP program - hazard from MV substation during lightning
(publication numbers: 16,18,19,21,23)
5. Fuel Tank and lightning
(publication numbers: 55,56)
6. GSM broadcasting center - measurements
(publication numbers: 15,29)
7. LAN network - switching transient problems
(publication numbers: 41,47,50)
8. MV substation model in EMTP
(publication numbers: 40,44,46)
9. SPD in HV substation
(publication numbers: 42,45,48,51)
10. Measurements results
(publication numbers: 26,30,39)
11. Lightning and switching transients in HV substation
(publication numbers: 2,4,7,8,9,22,28,35)
12. Overhead transmission lines - lightning transients
(publication numbers: 13,32)
13. Step and touch voltages during lightning - HV substations
(publication numbers: 24,27,31)
14. HV substation - control and decreasing of GPR
(publication numbers: 5,6,36)
15. MV substation in TV broadcasting station - measurements and modeling
(publication number: 38)
16. Substation grounding analysis
(publication numbers: 14,33)
17. Lightning hazard approximation of the control devices located in the electric power substation - PhD thesis
(publication numbers: 49,52,57)

Lista publikacji naukowych - pliki PDF
Publication list - PDF files

1. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Transient step and touch voltages distributions during lightning stroke to structure protection system : [ref.]; EMC Europe 2004, International Symposium on Electromagnetic Compatibility, September 6-10, 2004,Eindhoven, The Netherlands; 673-674; RRA; 2004
2. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Overvoltages in protective and control circuits due to switching transients in high voltage substation : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2004 : 14th International Conference, Vilnius, Litwa, September 22-24, 2004; 103-106; RPK; 2004
3. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning dangerous during a direct stroke to LPS of typical building : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2004 : 14th International Conference, Vilnius, Litwa, September 22-24, 2004; 39-41; RPK; 2004
4. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Zakłócenia impulsowe w torach sygnałowych ułożonych na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15kV : [ref.]; Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze : SIECI'2004 : V Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław, 15-17.09.2004 r. 273-278; RP; 2004
5. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Sterowanie rozkładem pola potencjału na terenie stacji elektroenergetycznej 110/15kV : [ref.]; Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze : SIECI'2004 : V Konferencja Naukowo-Techniczna, Wrocław, 15-17.09.2004 r. 253-258; RP; 2004
6. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Decreasing lightning shock hazard at the HV substation by the modification of the grounding system : [ref.]; Electromagnetic compatibility : EMC'2004 : Santa Clara, California, USA, August 9-13, 2004; 458-461; RRA; 2004
7. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning transient in control lines at the large urban area HV substation : [ref.]; Electromagnetic compatibility : EMC'2004 : Santa Clara, California, USA, August 9-13, 2004; 448-451; RRA; 2004
8. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Transient voltages induced in signal lines by direct lighting strikes on the high voltage substations : [ref.]; Euro Electromagnetics : EUROEM 2004, Magdeburg, Germany, July 12-16, 2004; HPEM 10-13; RRA; 2004
9. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lemp effects on control cables in high-voltage substations : [ref.]; Electromagnetic compatibility : EMC'2004 : Sendai, Japonia, June 1-4, 2004; 705-708; RRA; 2004
10. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Ochrona urządzeń stacyjnych przed przepięciami; Elektrosystemy. Ochrona Przeciwprzepięciowa i Odgromowa, 2004, nr 4; 4-9; AKBN; 2004
11. Wiater Jarosław : Metal oxide varistor model with hysteresis loop for ATP/EMTP; EMTP Journal, Vol.9 2004, Japonia; 68-71; AR; 2004
12. Wiater Jarosław : Electric shock hazard on the multilayer sidewalk during lightning stroke : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2004 : 14th International Conference, Vilnius, Litwa, September 22-24, 2004; 27-28; RPK; 2004
13. Wiater Jarosław : Distribution of step and touch voltages along HV overhead transmission line during lightning stroke : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2004 : 14th International Conference, Vilnius, Litwa, September 22-24, 2004; 25-26; RPK; 2004
14. Wiater Jarosław : Grounding systems frequency response : [ref.]; Euro Electromagnetics : EUROEM 2004, Magdeburg, Germany, July 12-16, 2004; HPEM 4-4; RRA; 2004
15. Markowska Renata, Wiater Jarosław : Step and touch voltage distributions at GSM base station during direct lightning stroke [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2003 : 13th International Conference, Białystok, September 24-26, 2003; 7.2-1 - 7.2-4; RPK; 2003
16. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning dangerous caused by potential differences inside structures : [ref.]; V Mezdunarodnyj simpozium po élektromagnitnoj sovmestimosti i elektromagnitnoj ékologii : EMS-2003, Sankt-Peterburg, Rosja, 16-19 sentjabrja 2003 g. 363-366; RRA; 2003
17. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Nowy model warystora niskonapięciowego przeznaczony do stosowania w programie EMTP : [ref.]; III Krajowe Sympozjum : Kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice : EMC'03, Łódz, 9.10-10.10 2003 r. 293-300; AU RP; 2003
18. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Overvoltages in low-voltage power distribution systems caused by direct lightning strokes to medium voltage lines : [ref.]; VII International Symposium on Lightning protection : VII SIPDA, Curitiba, Brasil, November 17-21, 2003; 274-277; RRA; 2003
19. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Evaluation of arrester's protection levels during lightning strikes to overhead medium voltage lines : [ref.]; II Simposio Internacional sobre Calidad de la Energia Eléctrica : SICEL'2003, Bogotá, Columbia, Octubre 30 - Noviembre 1, 2003; 68-71; RRP; 2003
20. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Zagrożenie piorunowe wywołane przez różnice potencjałów w obiektach budowlanych; ElektroInfo, 2003, nr 3 ; 34-40; AB; 2003
21. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning danger caused by potential differences inside a building : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2003 : 13th International Conference, Białystok, September 24-26, 2003; 7.3-1 - 7.3-4; RPK; 2003
22. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning transients induced in control cables in high-voltage substation : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2003 : 13th International Conference, Białystok, September 24-26, 2003; 6.7-1 - 6.7-4; RPK; 2003
23. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Skuteczność ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie średniego napięcia : [ref.]; Bezpieczeństwo elektryczne : XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : IV Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Wrocław, 10-12.09.2003 r. 293-300; RP; 2003
24. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Komputerowa symulacja rozkładu napięć rażeniowych w typowej stacji elektroenergetycznej 110/15kV : [ref.]; Bezpieczeństwo elektryczne : XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna : IV Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej, Wrocław, 10-12.09.2003 r. 221-226; RP; 2003
25. Wiater Jarosław : New MOV model with hysteresis loop in program ATP/EMTP : [ref.]; EEUG Meeting'2003 : European EMTP-ATP Conference, Graz, Austria, December 14-16, 2003; C3.1-C3.7; RRA; 2003
26. Wiater Jarosław : GSM broadcasting station grounding system analysis. Measurements and computer modeling : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2003 : 13th International Conference, Białystok, September 24-26, 2003; 7.4-1 - 7.4-4; RPK; 2003
27. Wiater Jarosław : Distribution of step and touch voltages at the typical HV/MV substation during lightning : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2003 : 13th International Conference, Białystok, September 24-26, 2003; 7.5-1 - 7.5-5; RPK; 2003
28. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning transients in control circuit wiring in HV substations : [ref.] ; Lightning protection : 27th international Conference, Avignon, France, September 13-16, 2004 ; 725-728 ; RRA; 2004
29. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Ground potential rise, step and touch voltages during lightning strokes to GSM base station : [ref.] ; Lightning protection : 27th international Conference, Avignon, France, September 13-16, 2004 ; 890-893 ; RRA; 2004
30. Wiater Jarosław : Method of GSM broadcasting station grounding system analysis - measurements and calculations : [ref.]; Lightning protection : 27th international Conference, Avignon, France, September 13-16, 2004 ; 504-507 ; RRA; 2004
31. Wiater Jarosław : Assesment of the electric shock hazard during lightning at the small electric power system : [ref.] ; Lightning protection : 27th international Conference, Avignon, France, September 13-16, 2004 ; 894-898 ; RRA; 2004
32. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning transients in telecommunication cables which crosses with high voltage overhead transmission lines : [ref.] ; Seventeenth International Wrocław Symposium and Exhibition : Electromagnetic compatibility : EMC'2004 ; 355-358 ; RRA; 2004
33. Wiater Jarosław : Grounding system characteristics while lightning strikes it : [ref.] ; Seventeenth International Wrocław Symposium and Exhibition : Electromagnetic compatibility : EMC'2004 ; 378-381 ; RRA; 2004
34. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Modelowanie urządzeń ograniczających przepięcia w sieci elektroenergetycznej o napięciu poniżej 1000 V ; VII Ogólnopolskie Sympozjum pt. "Inżynieria Wysokich Napięć" - IW 2004, 26-28 maja 2004 r., Będlewo koło Poznania; 211-212; AKBN RP; 2004
35. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Przepięcia w obwodach sygnalizacji i sterowania stacji elektroenergetycznych wysokich napięć ; VII Ogólnopolskie Sympozjum pt. "Inżynieria Wysokich Napięć" - IW 2004, 26-28 maja 2004 r., Będlewo koło Poznania; 208-210; AKBN RP; 2004
36. Wiater Jarosław : Ograniczanie obszaru występowania napięć rażeniowych na terenie stacji elektroenergetycznej wysokiego napięcia ; VII Ogólnopolskie Sympozjum pt. "Inżynieria Wysokich Napięć" - IW 2004, 26-28 maja 2004 r., Będlewo koło Poznania; 236-238; AKBN RP; 2004
37. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Program ATP/EMTP in overvoltage education : [ref.]; Nauka i osvita'2005 : Miznarodna naukovo-praktična konferenciâ, Dnipropetrovs'k, 7-21 lutogo 2005 r., Ukraina; 3-6; RP; 2005
38. Wiater Jarosław, Bartuchowski Tomasz; Propagacja przepięć w stacji elektroenergetycznej sn/nn na terenie TVO Katowice : [ref.]; Energetyka, zeszyt tematyczny nr 6 (2005) Transformatory w eksploatacji : Konferencja Naukowo-Techniczna, Kołobrzeg-Dzwirzyno, 20-22.04.2005 r. 169-172; AKBN RP; 2005
39. Wiater Jarosław : Lightning overvoltages propagation across hv current transformer; Electromagnetic disturbances : EMD'2005 : 15th International Conference, Białystok, September 21-23, 2005; 5.10-1 5.10-2; RPK; 2005
40. Wiater Jarosław : MV/LV substation high frequency patch model; Electromagnetic disturbances : EMD'2005 : 15th International Conference, Białystok, September 21-23, 2005; 5.11-1 5.11-4; RPK; 2005
41. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Overvoltages on lan network in the large industrial plant; Electromagnetic disturbances : EMD'2005 : 15th International Conference, Białystok, September 21-23, 2005; 6.1-1 6.1-3; RPK; 2005
42. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning protection of alternative-current electricity meters; Electromagnetic disturbances : EMD'2005 : 15th International Conference, Białystok, September 21-23, 2005; 7.6-1 7.6-4; RPK; 2005
43. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Life Hazard During a Direct Lightning Strike to LPS of Public Buildings; Lightning protection : SIPDA'2005 : VIII International Symposium, Sao Paulo, November 21-25, 2005, Brazil; CD-ROM; RRA; 2005
44. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: 3-Phase MV/LV Distribution Transformer Interfacial Frequency Characteristics During Surge Condictions; Lightning protection : SIPDA'2005 : VIII International Symposium, Sao Paulo, November 21-25, 2005, Brazil; CD-ROM; RRA; 2005
45. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning Risk to Alternative-Current Electricity Meters; III Simposio Internacional sobre Calidad de la Energia Eléctrica : SICEL'2005, Bogotá, Columbia, Noviembre 16-18, 2005; CD-ROM; RRA; 2005
46. Wiater Jarosław : Propagation of Lightning Overvoltages Across MV/LV Substation - Measurements and Modelling; III Simposio Internacional sobre Calidad de la Energia Eléctrica : SICEL'2005, Bogotá, Columbia, Noviembre 16-18, 2005; CD-ROM; RRA; 2005
47. Bartuchowski Tomasz, Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Zakłócenia w lokalnej sieci komputerowej dużego zakładu przemysłowego; IV Krajowe Sympozjum : Kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice : EMC'05, Łódz, 6-7.10.2005 r. 197-202; AU RP; 2005
48. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Ograniczanie przepięć w obwodach liczników energii elektrycznej; IV Krajowe Sympozjum : Kompatybilność elektromagnetyczna w elektrotechnice i elektronice : EMC'05, Łódz, 6-7.10.2005 r. 103-110; AU RP; 2005
49. Wiater Jarosław : Wpływ rezystywności gruntu stacji elektroenergetycznej WN na zagrożenie piorunowe obwodów telemechaniki; Przegląd Elektrotechniczny - Konferencje 1'2006", VIII Ogólnopolskie Sympozjum pt. "Inżynieria Wysokich Napięć" - IW 2006, 8-10 maja 2006 r., Będlewo koło Poznania; 268-271; AKBN RP; 2006
50. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Oddziaływanie układów SN stacji elektroenergetycznej na systemy teleinformatyczne w dużym obiekcie przemysłowym; VIII Ogólnopolskie Sympozjum pt. "Inżynieria Wysokich Napięć" - IW 2006, 8-10 maja 2006 r., Będlewo koło Poznania; 232-233; AKBN RP; 2006
51. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Ochrona przed impulsowymi narażeniami elektromagnetycznymi obwodów niskonapięciowych na stacji elektroenergetycznej; VIII Ogólnopolskie Sympozjum pt. "Inżynieria Wysokich Napięć" - IW 2006, 8-10 maja 2006 r., Będlewo koło Poznania; 228-231; AKBN RP; 2006
52. Wiater Jarosław : Ground resistivity influence on the lightning overvoltage level in high voltage power substation; Electromagnetic disturbances : EMD'2006 : 16th International Conference, Kaunas, September 27-29, 2006, Lithuania; 128-131; RPK; 2006
53. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Lightning overvoltages propagation across voltage measurement transformers; Electromagnetic disturbances : EMD'2006 : 16th International Conference, Kaunas, September 27-29, 2006, Lithuania; 118-119; RPK; 2006
54. Wiater Jarosław : LED indicator overvoltage protection; Electromagnetic disturbances : EMD'2006 : 16th International Conference, Kaunas, September 27-29, 2006, Lithuania; 132-133; RPK; 2006
55. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Electric and magnetic field distribution nearby fuel tank during lightning strike; Electromagnetic disturbances : EMD'2006 : 16th International Conference, Kaunas, September 27-29, 2006, Lithuania; 120-121; RPK; 2006
56. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Ground potential rise around large fuel tank during lighting strike; "2nd LPE & GROUND'2006", International Conference on Lightning Physics and Effects & International Conference on Grounding and Earthing, November, 26th - 29th, 2006, Maceio - Brazil; CD-ROM; RRA; 2006
57. Wiater Jarosław, Sowa Andrzej W.: Multi layer ground structure influence on the lightning overvoltage level in high voltage power substation; "2nd LPE & GROUND'2006", International Conference on Lightning Physics and Effects & International Conference on Grounding and Earthing, November, 26th - 29th, 2006, Maceio - Brazil; CD-ROM; RRA; 2006
58. Wiater Jarosław : Inżynierskie metody obliczeń i symulacji działania układów z ogranicznikami przepięć na przykładzie darmowego programu ATP/EMTP : [ref.]; Konferencja naukowo-techniczna: Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia : Ochrona przeciwprzepięciowa sieci energetycznych za pomocą ograniczników przepięć : Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań, 23.05.2007 r.; 35-38; RP; 2007
59. Wiater Jarosław : Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 1. Uruchomienie programu i pierwsze obliczenia; ElektroInfo, 2007, nr 5; 85-90; AB; 2007
60. Wiater Jarosław : Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 2. Obwody prądu zmiennego - podstawy; ElektroInfo, 2007, nr 6; 92-97; AB; 2007
61. Wiater Jarosław : Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 3. Podstawowe elementy systemu elektroenergetycznego - linie przesyłowe; ElektroInfo, 2007, nr 7/8; 72-80; AB; 2007
62. Wiater Jarosław : Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 4. Podstawowe elementy systemu elektroenergetycznego - transformatory; ElektroInfo, 2007, nr 9; 170-176; AB; 2007
63. Wiater Jarosław : Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 5. Spadki, straty napięcia oraz rozpływ mocy w sieciach elektroenergetycznych; ElektroInfo, 2007, nr 10; 90-93; AB; 2007
64. Wiater Jarosław : Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 6. Własny element w ATP; ElektroInfo, 2007, nr 11; 84-88; AB; 2007
65. Wiater Jarosław : Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 7. Przepięcia w systemie elektroenergetycznym; ElektroInfo, 2007, nr 12; 87-91; AB; 2007
66. Wiater Jarosław : Procedura weryfikacji modelu stacji elektroenergetycznej WN bez wyłączania obiektu z ruchu; Przegląd Elektrotechniczny, Z.temat. nr 9 (2007); 30-33; AKBN RP; 2007
67. Wiater Jarosław : Wyznaczanie zagrożenia piorunowego stopni wejściowych zabezpieczeń stacji elektroenergetycznej WN; Przegląd Elektrotechniczny, Z.temat. nr 9 (2007); 91-93; AKBN RP; 2007
68. Markowska Renata, Wiater Jarosław : Komputerowe metody analizy impulsowych narażeń elektromagnetycznych; Przegląd Elektrotechniczny, Z.temat. nr 9 (2007); 68-70; AKBN RP; 2007
69. Sowa Andrzej W., Wiater Jarosław : Charakterystyka impulsowych zaburzeń elektromagnetycznych w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia; Przegląd Elektrotechniczny, Z.temat. nr 9 (2007); 85-87; AKBN RP; 2007
70. Sowa Andrzej W., Wiater Jarosław : Badania EMC a rzeczywiste zagrożenie piorunowe central automatycznego sterowania systemami przeciwpożarowymi; Przegląd Elektrotechniczny, Z.temat. nr 9 (2007); 88-90; AKBN RP; 2007
71. Sowa Andrzej W., Wiater Jarosław : Reduction of the step voltages around building during direct lightning strike; Lightning protection : SIPDA'2007 : IX International Symposium, Foz do Iguacu, November 26-30, 2007, Brazil; 230-234; RRA; 2007
72. Sowa Andrzej W., Wiater Jarosław : Fire protection system during disturbances caused by lightning stroke; Lightning protection : SIPDA'2007 : IX International Symposium, Foz do Iguacu, November 26-30, 2007, Brazil; 472-474; RRA; 2007
73. Wiater Jarosław : Ground potential rise on the high voltage substation during lightning strike. Measurement and simulation results; Lightning protection : SIPDA'2007 : IX International Symposium, Foz do Iguacu, November 26-30, 2007, Brazil; 421-423; RRA; 2007
74. Wiater Jarosław : Flagstaff as an air-termination rod. Measurements results; Electromagnetic disturbances : EMD'2007 : 17th International Conference, Białystok, September 19-21, 2007; 8.8-1 - 8.8-3; RPK; 2007
75. Wiater Jarosław, Woliński Krzysztof : Ground potential rise measurements during lightning on the high voltage substation; Electromagnetic disturbances : EMD'2007 : 17th International Conference, Białystok, September 19-21, 2007; 10.2-1 - 10.2-3; RPK; 2007
76. Wiater Jarosław : Determination an equivalent ground structure model on the high voltage substation; Electromagnetic disturbances : EMD'2007 : 17th International Conference, Białystok, September 19-21, 2007; 10.3-1 - 10.3-3; RPK; 2007
77. Sowa Andrzej W., Wiater Jarosław : Effects of lightning surges on fire protection system : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2007 : 17th International Conference, Białystok, September 19-21, 2007; 8.11-1 - 8.11-3; RPK; 2007

78. Wiater J., Markowska R., Augustyniak L., Sowa A.:Badania zagrożeń piorunowych systemów elektronicznych : [ref.]; Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej; Postępy w technice wysokich napięć : 100 rocznica urodzin profesora Stanisława Szpora, Gdańsk, 16.05.2008 r. ; pp. 89-94
79. Wiater J., Markowska R., Augustyniak L., Sowa A.:Badania zagrożeń piorunowych systemów elektronicznych : [ref.]; Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 24 (2008). Postępy w technice wysokich napięć : 100 rocznica urodzin profesora Stanisława Szpora, Gdańsk, 16.05.2008 r. ; pp. 89-94
80. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 8. Przepięcia atmosferyczne w sieciach elektroenergetycznych; ElektroInfo, 2008, nr 1/2 ; pp. 90-97
81. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 9. Silniki asynchroniczny 3-fazowy; ElektroInfo, 2008, nr 3 ; pp. 124-128
82. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 10. Elementy typu TACS; ElektroInfo, 2008, nr 4 ; pp. 94-99
83. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 11. Wyłącznik różnicowo-prądowy; ElektroInfo, 2008, nr 5 ; pp. 104-107
84. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 12. Zródło napięcia/prądu o dowolnym kształcie; ElektroInfo, 2008, nr 6 ; pp. 94-97
85. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 13. Układy energoelektroniczne; ElektroInfo, 2008, nr 7/8 ; pp. 108-112
86. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 14. Automatyka zabezpieczeniowa systemów elektroenergetycznych; ElektroInfo, 2008, nr 9 ; pp. 173-179
87. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 15. Analiza układów w dziedzinie częstotliwości; ElektroInfo, 2008, nr 10 ; pp. 84-87
88. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 16. Modele obciążenia; ElektroInfo, 2008, nr 11 ; pp. 98-99
89. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 17. Szybka transformata Fouriera; ElektroInfo, 2008, nr 12 ; pp. 106-109
90. Wiater J., Markowska R., Sowa A.:Lightning transients in the control and supervision systems on the HV substation; International Conference on High Voltage Engineering and Application : ICHVE'2008 ; pp. 281-283
91. Wiater J., Markowska R., Augustyniak L.:Measurement problems during lighting hazard simulation on the HV substation; International Conference on High Voltage Engineering and Application : ICHVE'2008 ; pp. 197-198
92. Wiater J., Sowa A., Augustyniak L.:Overvoltages induced in structural cabling network by lightning current distribution in LPS of the building : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2008 : 18th International Conference, Vilnius, September 25-26, 2008 ; pp. 25-26
93. Wiater J., Markowska R., Sowa A.:Step and touch voltage distributions around a gsm base station during direct lightning stroke; International Conference on High Voltage Engineering and Application : ICHVE'2008 ; pp. 199-202
94. Wiater J., Sowa A., Markowska R.:Zagrożenie piorunowe sieci elektroenergetycznej zasilającej stacje bazowe GSM; Przegląd Elektrotechniczny R.84, nr 10 2008 ; pp. 195-198
95. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 18. Żarowe zródła światła; ElektroInfo, 2009
96. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 19. Częstotliwościowe sterowanie silników indukcyjnych; ElektroInfo, 2009
97. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 20. Układy ograniczające przepięcia; ElektroInfo, 2009
98. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 21. Własny element typu LIB; ElektroInfo, 2009
99. Wiater J.:Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP. Część 22. Najczęstsze błedy; ElektroInfo, 2009
100. Markowska Renata, Wiater Jarosław : Combined current-potential measuring method for analysis of lightning threat in structures exposed to direct strikes : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2009 : 19th International Conference, Białystok, Poland, September 23-25, 2009; pp. 166-169
101. Wiater Jarosław : Remote earth localization for lightning surge condition on the high voltage substation : [ref.] ; Electromagnetic disturbances : EMD'2009 : 19th International Conference, Białystok, Poland, September 23-25, 2009; pp. 325-333
102. Wiater Jarosław : Influence of different lightning source models on current distribution in the HV substation : [ref.]; Electromagnetic disturbances : EMD'2009 : 19th International Conference, Białystok, Poland, September 23-25, 2009; pp. 322-324
103. Wiater Jarosław : Analiza bezpieczeństwa podczas doziemnych wyładowań piorunowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej 2014.
104. Wiater J., Flisowski Z., Karpiński L.: Zabezpieczenia przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych. Rodzaje, prawidłowe stosowanie i ich wpływ na bezpieczeństwo obiektów budowlanych. PIU 2017.
105. Wyniki badań zegarka automatycznego na obecnoœć łuku elektrycznego i udarów napięciowych (film)


Certyfikaty, dyplomy, wyróżnienia itp.
Vocational title diploma, certificates, Honourable mention ect.