Technologie internetowe 2 - zajęcia projektowe


Materiały:

  1. Propozycje tematów ---> Terminarz ---> Wymagania do projektów
  2. Wisual Studio - wstęp
  3. Połączenie z bazą w ASP ---> Connector do MySQL
  4. Logowanie w ASP ---> Przykład.zip
  5. Przykład walidacji.aspx ---> Opis narzędzi walidacji

  6. Połączenie z bazą w PHP