Projektowanie sieci teleinformatycznych - zajęcia projektowe


Tematy i schematy

Szablon oceny projektów

Materiały:

  1. Analiza celów, ruch sieciowy

  2. Projektowanie topologii, bezpieczeństwo sieciowe, okablowanie

  3. Ochrona przed przepięciami

  4. Przykład projektu sieci

Narzędzia:

ArCADia-LT

ArCADia-Architektura

INTERsoft dokumentacje do programów

Główne narzędzia ArCADia - krótki opis

Dodatki:

  1. Ograniczanie przepięć w systemach informatycznych i teleinformatycznych (sygnalowe_19.pdf)
  2. Ochrona przed przepięciami lokalnych sieci komputerowych (sygnalowe_7.pdf)
  3. Ochrona - Eaton-Moeller
  4. Ochrona - Dehn