Instrukcje do ćwiczeń i materiały do wykładów

rok ak. 2017/18, semestr zimowy

 

      Studia stacjonarne:

 

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 2 - laboratorium (EiT, VI semestr, AE)

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z TB2

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Materiały dodatkowe

 

MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 2 - laboratorium (EiT, VI semestr, AE)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń