Instrukcje do ćwiczeń i materiały do wykładów

rok ak. 2021/22, semestr letni

 

      Studia stacjonarne:

 

ELEKTRONICZNA APARATURA POMIAROWA TS1E4101- laboratorium (EiT, 1 stopień, IV semestr)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 3 serii ćwiczeń

        Instrukcja do analizatora widma ZVH8

        Zasady organizacji pracy i oceniania na laboratorium

        Literatura

 

SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ TS1E6114 - wykład (EiT, 1 stopień, VI semestr)

        Komplet materiałów do wykładu

        Pytania na zaliczenie

 

SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ TS1E6114 - laboratorium (EiT, 1 stopień, VI semestr)

        Komplet instrukcji do ćwiczeń

        Zasady organizacji pracy i oceniania na laboratorium

 

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW TELEMETRYCZNYCH I DOSTĘPOWYCH TS1E6113 - projekt (EiT, 1 stopień, VI semestr)

        Materiały do projektu cz. 1

        Materiały do projektu cz. 2

        Materiały do projektu cz. 3

        Projektowanie sieci WiFi

        Plan WE 3 piętro v1

        Plan WE 3 piętro v2

        Plan WE 1 piętro

        Zaliczenie_WiFi

        Plan WE 2 piętro

        Plan WE 2 piętro ver.A

        Plan WE 2 piętro ver.B

 

ZAKŁÓCENIA W UKŁADACH ELEKTROENERGETYCZNYCH ES2E300012 - laboratorium (ELEKTROTECHNIKA, 2 stopień, III semestr)

        Zasady organizacji pracy i oceniania na laboratorium

1 seria ćwiczeń

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1

        Instrukcja do ćwiczenia nr 2

        Instrukcja do ćwiczenia nr 3

2 seria ćwiczeń

        Instrukcja do ćwiczenia nr 4

        Instrukcja do ćwiczenia nr 5

        Instrukcja do ćwiczenia nr 6

 

METODY OPTYMALIZACJI TS2E100002 - wykład (EiT, 2 stopień, I semestr)

        Materiały do wykładu - część 1

        Materiały do wykładu - część 2

        Materiały do wykładu - część 3

        Materiały do wykładu - część 4

        Materiały do wykładu - część 4 algorytm

        Materiały do wykładu - część 4 przykład

        Materiały do wykładu - część 5

        Pytania na zaliczenie

        Rysunki do odpowiedzi

        Literatura

 

METODY OPTYMALIZACJI TS2E100002 - pracownia (EiT, 2 stopień, I semestr)

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1

        Instrukcja do ćwiczenia nr 2

        Instrukcja do ćwiczenia nr 3

        Instrukcja do ćwiczenia nr 4

        Instrukcja do ćwiczenia nr 5

        Instrukcja do ćwiczenia nr 6

        Program Opgen1

        MO_6 - pliki

        Informacja, co powinno zawierać sprawozdanie końcowe z pracowni

 

TECHNIKI OBLICZENIOWE I SYMULACYJNE TZ1E4025 - pracownia (EiT, niestacjonarne, 1 stopień, Iv semestr)

        Instrukcja do programu OrCAD_PSpice

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1

        Instrukcja do ćwiczenia nr 2

        Instrukcja do programu Matlab