Instrukcje do ćwiczeń i materiały do wykładów

rok ak. 2016/17, semestr letni

 

      Studia stacjonarne:

 

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 2 - laboratorium (EiT, AE, VI semestr)

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z TB2

        Komplet instrukcji do 1. serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2. serii ćwiczeń

 

MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 2 - laboratorium (EiT, AE, VI semestr)

        Komplet instrukcji do 1. serii ćwiczeń + spis literatury

        Komplet instrukcji do 2. serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 3. serii ćwiczeń

 

METODY OPTYMALIZACJI - wykład (EiT, 2 stopień, I semestr)

        Pytania na zaliczenie wykładu z MO.

        Rysunki, z których można będzie korzystać w trakcie przygotowywania się i odpowiedzi.

 

ANTENY I TRANSMISJA FAL - wykład (EiT, 2 stopień, I semestr)

        Pytania na egzamin.

Zasady na egzaminie - takie same jak na zaliczeniu z Metod optymalizacji.

 

METODY OPTYMALIZACJI - pracownia (EiT, 2 stopień, I semestr)

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1.

        Instrukcja do ćwiczenia nr 2.

        Instrukcja do ćwiczenia nr 3.

        Instrukcja do ćwiczenia nr 4.

        Instrukcja do ćwiczenia nr 5.

        Instrukcja do ćwiczenia nr 6.

        Co powinno zawierać sprawozdanie końcowe?

        Spis literatury.

 

SYSTEMY TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ - wykład (Ekoenergetyka, 1 stopień, VI semestr)

        Pytania na zaliczenie wykładu z STB.

        Materiały do wykładów.

        Rysunki, z których można będzie korzystać w trakcie przygotowywania się i odpowiedzi (tylko z moich wydruków).

 

SYSTEMY TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ - laboratorium (Ekoenergetyka, 1 stopień, VI semestr)

Zajęcia laboratoryjne zaczynają się od godz. 8:30

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1.

        Instrukcja do ćwiczenia nr 2.

        Instrukcja do ćwiczenia nr 3.

Proszę, aby grupa wykonująca ćwiczenie 3, w miarę możliwości miała swojego laptopa - ułatwi to wykonywanie pomiarów.

        Instrukcja do ćwiczenia nr 4.

        Organizacja pracy na zajęciach z STB i wymagania dla sprawozdań.

        plik_123mb