Instrukcje do ćwiczeń i materiały do wykładów

rok ak. 2018/19, semestr letni

 

      Studia stacjonarne:

 

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 2 - laboratorium (EiT, VI semestr, AE)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

        Materiały dodatkowe do 2 serii ćwiczeń, Cz.1

        Materiały dodatkowe do 2 serii ćwiczeń, Cz.2

 

NIEZAWODNOŚĆ I DIAGNOSTYKA - wykład (EiT, II stopień, I semestr)

        Materiały do wykładu - aktualizacja 07.06.2019

 

MIERNICTWO ELEKTRONICZNE - laboratorium (EiT, 1 stopień, IV semestr, TiO)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

        Organizacja pracy na zajęciach

 

ELEKTRONICZNA APARATURA POMIAROWA - laboratorium (EiT, 1 stopień, IV semestr, AE)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 3 serii ćwiczeń

        Analizator ZVH8 - materiały do ćwiczenia 9

        Organizacja pracy na zajęciach

 

MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 2 - laboratorium (EiT, 1 stopień, VI semestr, AE)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 3 serii ćwiczeń

        Organizacja pracy na zajęciach

 

METODY OPTYMALIZACJI - pracownia specjalistyczna (EiT, 2 stopień, I semestr)

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1

        Instrukcja do ćwiczenia nr 2

        Instrukcja do ćwiczenia nr 3

        Instrukcja do ćwiczenia nr 4

        Instrukcja do ćwiczenia nr 6

        Informacja, co powinno zawierać końcowe sprawozdanie z pracownii

 

METODY OPTYMALIZACJI - wykład (EiT, 2 stopień, I semestr)

        Materiały do wykładu

        Zagadnienia na zaliczenie wykładu

 

      Studia niestacjonarne:

 

TECHNIKI OBLICZENIOWE I SYMULACYJNE - pracownia specjalistyczna (EiT, IV semestr)

        Materiały do zajęć - aktualizacja 15.05.2019

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1

        Pliki do ćwiczeń - aktualizacja 28.05.2019

        Pliki do zaliczenia

 

NIEZAWODNOŚĆ I DIAGNOSTYKA - wykład (EiT, II stopień, II semestr)

        Materiały do wykładu - aktualizacja 24.05.2019