Instrukcje do ćwiczeń i materiały do wykładów

rok ak. 2017/18, semestr letni

 

      Studia stacjonarne:

 

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 2 - laboratorium (EiT, VI semestr, AE)

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z TB2

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Materiały dodatkowe do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

 

NIEZAWODNOŚĆ I DIAGNOSTYKA - wykład (EiT, II stopień, I semestr)

        Materiały do wykładu - aktualizacja 03.06.2018

 

MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 2 - laboratorium (EiT, 1 stopień, 6 semestr, AE)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 3 serii ćwiczeń

        Wykaz literatury do laboratorium

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z ME2

 

SYSTEMY TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ - wykład (Ekoenergetyka, 1 stopień, 6 semestr)

        Komplet materiałów z wykładów

        Rysunki do wykładów - komplet

        Pytania na zaliczenie

 

SYSTEMY TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ - laboratorium (Ekoenergetyka, 1 stopień, 6 semestr)

        Komplet instrukcji do ćwiczeń

Proszę, aby grupa wykonująca ćwiczenie nr 3 (Wi-Fi), w miarę możliwości miała swojego laptopa. Będzie sprawniej.

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z STB

        plik_123mb

 

METODY OPTYMALIZACJI - wykład (EiT, 2 stopiń, 1 semestr)

        Rysunki do wykładów

        Rysunki do wykładów - Algorytmy genetyczne

        Pytania na zaliczenie

 

METODY OPTYMALIZACJI - pracownia (EiT, 2 stopiń, 1 semestr)

        Instrukcja nr 1

        Instrukcja nr 1 - dodatek

        Instrukcja nr 2

        Instrukcja nr 2 - dodatek

        Instrukcja nr 3

        Instrukcja nr 4

        Instrukcja - Co powinno zawierać sprawozdanie z pracowni

        Literatura do przedmiotu