Instrukcje do ćwiczeń i materiały do wykładów

rok ak. 2018/19, semestr letni

 

      Studia stacjonarne:

 

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 2 - laboratorium (EiT, VI semestr, AE)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

        Materiały dodatkowe do 2 serii ćwiczeń

 

ELEKTRONICZNA APARATURA POMIAROWA - laboratorium (EiT, IV semestr, AE)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

 

MIERNICTWO ELEKTRONICZNE 2 - laboratorium (EiT, VI semestr, AE)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

 

      Studia niestacjonarne:

 

TECHNIKI OBLICZENIOWE I SYMULACYJNE - pracownia specjalistyczna (EiT, IV semestr)

        Materiały do zajęć

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1