Instrukcje do ćwiczeń i materiały do wykładów

rok ak. 2017/18, semestr zimowy

 

      Studia stacjonarne:

 

TECHNIKI OBLICZENIOWE I SYMULACYJNE - Ps (EiT, III semestr)

        Instrukcja do ćwiczenia nr 1

        Instrukcja do ćwiczenia nr 2

        Wyniki zaliczenia z dnia 20.12.2017.

        Wyniki zaliczenia z dnia 17.012018.

        Wyniki poprawy z dnia 24.01.2018.

        Wyniki poprawy z dnia 25.01.2018.

        Wyniki poprawy z dnia 13.02.2018.

         

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 1 - wykład (EiT, V semestr)

        Materiały do wykładu (aktualizacja 12.11.2017)

 

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 1 - laboratorium (EiT, V semestr)

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z TB1

        Komplet instrukcji

 

ELEKTRONICZNA APARATURA POMIAROWA - laboratorium (EiT, II stopień, II semestr)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

 

OCHRONA PRZECIWZAKŁÓCENIOWA 2 - laboratorium

Elektronika i Telekomunikacja, studia stacjonarne I stopnia, V semestr

        Zasady organizacji pracy i oceniania

Seria 1 (WE-346)

1. Ćwiczenie nr 1. (4godz.) - Badanie właściwości ochronnych odgromników gazowych (Instrukcja nr 4)

2. Ćwiczenie nr 2. (4godz.) - Badanie filtrów sieciowych (Instrukcja nr 17)

3. Ćwiczenie nr 3. (2godz.) - Sprzężenia pomiędzy układami przewodów (Instrukcja nr 1)

4. Ćwiczenie nr 4. (2godz.) - Ocena zagrożenia stwarzanego przez impulsowe pole elektromagnetyczne (Instrukcja nr 10)

        Instrukcje do 1 serii ćwiczeń

 

ZAKŁÓCENIA W UKŁADACH ELEKTROENERGETYCZNYCH - laboratorium

Elektrotechnika, studia stacjonarne II stopnia, II semestr

        Zasady organizacji pracy i oceniania

Seria 1 (WE-346)

1. Ćwiczenie nr 1. (2godz.) - Sprzężenia między układami przewodów (Instrukcja nr 1)

2. Ćwiczenie nr 2. (2godz.) - Badanie właściwości ochronnych odgromników gazowych (Instrukcja nr 4)

3. Ćwiczenie nr 3. (2godz.) - Elementy i układy do ograniczania przepięć (Instrukcja nr 5)

        Instrukcje do 1 serii ćwiczeń

Seria 2 (IET-1/30)

1. Ćwiczenie nr 4. (2godz.) - Generatory udarowe (Instrukcja nr 7)

2. Ćwiczenie nr 5. (2godz.) - Badanie tłumienia różngo rodzaju ekranów (Instrukcja nr 9)

3. Ćwiczenie nr 6. (2godz.) - Zjawiska falowe w liniach długich (Instrukcja nr 13)

        Instrukcje do 2 serii ćwiczeń

 

ANTENY I TRANSMISJA FAL - laboratorium

Elektronika i Telekomunikacja, studia stacjonarne II stopnia, II semestr

        Komplet instrukcji do ćwiczeń.