Instrukcje do ćwiczeń i materiały do wykładów

rok ak. 2018/19, semestr zimowy

 

      Studia stacjonarne:

 

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 1 - wykład (EiT, V semestr)

        Materiały do wykładu (aktualizacja 31.10.2018)

 

TECHNIKI BEZPRZEWODOWE 1 - laboratorium (EiT, V semestr)

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z TB1

        Komplet instrukcji

 

UKŁADY RADIOELEKTRONICZNE 1 - laboratorium (EiT, 1 stopień, 5 semestr)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z URE1

 

ZAKŁÓCENIA W UKŁADACH ELEKTROENERGETYCZNYCH - laboratorium (Elektrotechnika, 2 stopień, 2 semestr)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

        Zasady oceniania i organizacja pracy na zajęciach z ZwUE

 

ELEKTRONICZNA APARATURA POMIAROWA - laboratorium (EiT, II stopień, II semestr)

        Komplet instrukcji do 1 serii ćwiczeń

        Komplet instrukcji do 2 serii ćwiczeń

 

ANTENY I TRANSMISJA FAL 2 - laboratorium (EiT, st. stacjonarne, 2 stopień, 2 semestr)

        Komplet instrukcji do ćwiczeń

        Materiały dodatkowe do laboratorium (5 MB)

 

ANTENY I TRANSMISJA FAL - laboratorium (EiT, st. niestacjonarne, 2 stopień, 1 semestr)

        Komplet instrukcji do ćwiczeń

        Materiały dodatkowe do laboratorium (5 MB)

 

METODY OPTYMALIZACJI - pracownia (EiT, st. niestacjonarne, 2 stopień, 1 semestr)

        Instukcja do ćwiczenia nr 1

        Instukcja do ćwiczenia nr 2

        Instukcja do ćwiczenia nr 3

        Instukcja do ćwiczenia nr 4

        Co powinno zawierać spraozdanie

        Literatura

 

METODY OPTYMALIZACJI - wykład (EiT, st. niestacjonarne, 2 stopień, 1 semestr)

        Materiały do wykładu